Snel zoeken:
000a INFO BODE ARTIKELEN

Info over ‘de Bode des Heils’

De ‘Bode’ is het oudste bijbelstudieblad in Nederland. In 2006 zag de 149ste jaargang het licht. Dat betekent dat het blad in 1858 voor het eerst verscheen. Het was bedoeld als een onafhankelijk studieblad los van enige godsdienstige organisatie. Dat laatste neemt niet weg dat het blad vooral gelezen werd in de kring van wat genoemd  werd ‘vergaderingen van gelovigen’.  Deze naam mag niet als soortnaam gezien worden want heel sterk leefde het besef dat alle gelovigen tot de ‘vergadering van gelovigen’, dat is ‘de Gemeente van Jezus Christus’ behoren. Dat het als een soortnaam ging fungeren was praktisch gezien haast niet te voorkomen, hoewel het principe van eenheid met alle gelovigen nooit verloochend werd.

De eerste uitgever en redacteur van de ‘Bode des Heils in Christus’ - zoals het blad jarenlang zou heten - was Herman Cornelus Voorhoeve (1837-1901). Hij werd opgevolgd door zijn zoon Johannes Nicolaas Voorhoeve (1873-1948) die vanaf jaargang 44 redacteur werd, bijgestaan door enkele oudere ‘broeders’. 
Een of twee jaar voor zijn heengaan werd de zogenaamde lectuurcommissie opgericht die de uitgave van het blad voor haar rekening zou nemen en werd de redactie gevormd door broeders uit deze comissie. Vanaf 1966 traden Harm Wilts, ‘Mans’ Medema en JohannesKleinHaneveld op als redacteuren. 

Vanaf 1957 was ik als schrijver aan het blad verbonden om later samen met Jan van der Bijl (1973/1974) toe te treden tot de redactie. Nog weer later werden mijn broer J.Ph Fijnvandraat, Simon Streuper, Henk Medema en Willem Ouweneel lid van het redaktieteam en in de laatste jaren hebben diverse wisselingen in de redactie plaatsgevonden zoals begrijpelijk is.

In deze rubriek vindt u nog 3 andere onderdelen:

- Artikelen van BODE EXPRESS
- Artikelen met beantwoordingen van vragen
- Artikelen van J.G. Fijnvandraat sr

Het begin van deze rubrieken is aangegeven met een vette regel, als u daarop klikt krijgt u algemene informatie over dit onderdeel.