Snel zoeken:
Uw preken zijn te kort

Iemand zei eens tegen een predikant dat zijn preken te kort waren. De dominee antwoordde daarop :”Als jij alles wat ik preek in praktijk wil brengen , zul je ze lang genoeg vinden”. Een zin kan zelfs al een toespraak zijn.
Natuurlijk kun je de waarde van een toespraak niet afmeten aan de lengte ervan. Ik heb een gelovige gekend die van toespraken altijd zei: “Kort en goed is beter dan lang en goed”. Dit gaat zelfs op voor het oplossen van een wiskundig probleem. Als de een voor een oplossing een heel veel nodig heeft en de ander kan het op een half velletje, dan is die laatste oplossing ‘mooier’ en ‘beter’ dan de eerste.
Dat geldt ook voor een toespraak. Allerlei onnodige uitweidingen moeten voorkomen worden.