Snel zoeken:
33 Iets over de ‘vergadering van gelovigen’ te Amersfoort

Zoals ik eerder aangaf zou ik een aantal 'eigenaardigheden' opstellen die betrekking hebben op Amersfoort. Voor een goed begrip is het dan wel nodig dat ik iets vertel over de 'vergadering van gelovigen' die daar bestond. Ik start met het jaar 1900. Er was toen een heel kleine vergadering aan huis bij br. A.van Nus en zijn vrouw. Daarnaast waren br. J.de Vries en br. H. Karssen ' in gemeenschap' zoals dat genoemd werd. In juni 1900 kwam de weduwe Fijnvandraat met haar drie kinderen in Amersfoort wonen. Haar man, Johannes Philippus Fijnvandraat geb. 11-1-1851 te Harderwijk, was godsdienstleraar namens de Ned. Herv. Kerk. Hij overleed 17-1-1888 te Baarn. Hij liet naast zijn vrouw drie kinderen na, te weten: Jacob Gerrit (1884-1950), Johanna Aleida (1885-1981) en Jan Hendrikus Jacobus (1887-1944) die allen in Baarn geboren zijn. Na wat omzwervingen keerde moedertje Fijnvandraat, zoals ze later genoemd werd, terug naar de bakermat van de Fijnvandraats, te weten Harderwijk. Ze was in aanraking gekomen met de dames Karssen en beluisterde op hun uitnodiging de toespraken van een zekere Dirk Rot uit Apeldoorn. Het contact met deze mensen 'van de vergadering' bracht haar ertoe haar lidmaatschap van de Hervormde Kerk op te zeggen en zich bij 'de vergadering' te voegen.

Ze verhuisde naar Amersfoort omdat haar zoon Jacob daar een baan kreeg bij drukkerij Onnes. Dit betekende een kleine versterking voor de vergadering daar ter plaatse. Een poosje werden de samenkomsten zelfs bij haar aan huis gehouden. Nu was in Amersfoort in maart 1900 de familie Hengeveld komen wonen. Zoals eerder verhaald richtte Hengeveld daar een atelier in. Jan Fijnvandraat ging als kunstschilder op dit atelier werken en sloot vriendschap met Jan Hengeveld, de zoon van de atelierhouder. Dit contact leidde ertoe dat Jan Hengeveld zich in 1902 bij de vergadering aansloot samen met H. Hengeveld. De kinderen van weduwe Fijnvandraat werden in 1901(Aleida en Jan) en 1902 (Jakob) '|toegelaten' tot de avondmaalsviering. Dit betekende opnieuw een versterking. Na een verblijf in Arnhem (1906-1908) keerde de fam. Fijnvandraat voorgoed terug naar Amersfoort.

Na verloop van tijd liet de oude Hengeveld in Amersfoort een lokaal met bovenwoning bouwen. Intussen was Jan Fijnvandraat met een dochter van Hengeveld getrouw en dit echtpaar kwam 'boven het lokaal' te wonen. In de vergadering waren toen een aantal jonggetrouwde stellen en er kwamen er nog meer bij. Onder hen waren opvallende figuren waarvan ik er diverse gekend heb, maar waarvan ik de vroegere belevenissen uit verhalen van mijn vader en mijn oom Albert Budding die getrouwd was met Johanna Fijnvandraat gehoord heb. Over die belevenissen wil ik in de volgende e-mails iets vertellen.