Snel zoeken:
Spurgeons geheim

Het geheim van Spurgeons zegen op zijn prediking

De volgende anekdote is in het verleden vaak verteld, maar ik wil die toch ook op mijn website weergeven omdat vooral jongeren er w.s. niet mee bekend zijn en er een geweldige les in zit. Aan Spurgeon werd gevraagd wat toch de reden was dat hij zo bruikbaar was voor God. Hij wees daarop naar de vloer van ‘De Tabernakel’ en zei:”In de zaal onder deze vloer zul je 300 christenen vinden elke keer als ik predik. Zij bidden dan voortdurend tot God om mijn handen opgeheven te houden. Daar vindt u het geheim van de zegen op mijn prediking”. Spurgeon dacht daarbij kennelijk aan Mozes die ondersteund werd door Aäron en Hur op de berg tijdens de strijd met de Amelekieten.
Wat zou er meer zegen zijn op de prediking vandaag de dag als er zoveel bidders waren om de predikers te ondersteunen.!!