Snel zoeken:
Blijf 'oefenen'

Als ik niet oefen

Von Bulow was een uitstekend pianist. Hij moet eens gezegd hebben: ,”Als ik één dag niet oefen kan ik dat merken in mijn spel; als ik twee dagen niet oefen zullen mijn vrienden dat opm,erken; als ik drie dagen niet oefen zal het publiek dat merken”.
De geestelijke les, die we uit deze anekdote kunnen putten, hoef ik eigenlijk niet nader toe te lichten, maar voor alle zekerheid trek ik hem toch maar even. Als wij het bijbellezen en bidden voor een tijdje nalaten merken we zelf al gauw een geestelijke achteruit gang, als we dat voor langere tijd niet doen dan zullen onze bekenden het opmerken en als we het helemaal nalaten zal iedereen met wie we te doen krijgen het opmerken.
Volharden dus in deze twee zaken ook al hebben we er soms eens weinig zin in.