Snel zoeken:
Je hoeft de Bijbel niet in eens te kennen

Je hoeft de hele Bijbel niet in eens te kennen

Een jongen die op tekenles was, probeerde een bepaald iets na te tekenen, maar hij brouwde er niets van. Hij zag het als iets onmogelijks om ooit een redelijke weergave te maken van een bepaald model. Zijn leraar kwam bij hem staan, zag zijn tekening die heel onbeholpen weergaf wat het voorbeeld was en nam de tekenstift van de knaap over. Met enkele lijnen bracht hij model in het werk van de jongen. Die voelde zich toen helemaal onbekwaam om ooit een goed tekenaar te worden en hij zei dat ook tegen zijn leraar. ‘Onzin” antwoordde die, terwijl hij hem op de schouder klopte en vervolgde met “ toen ik zo oud was als jij bracht ik het er niet veel beter van af” De jongen keek hem verbaasd aan en de man die de verbazing in zijn blik zag zei: “Het is werkelijk waar , maar door oefening en geduld heb ik leren tekenen. Dat gaf onze beginnende ‘artiest’ een geweldig stuk bemoediging.
Toen ik dit voorval las werd ik herinnerd aan een ervaring die ik meemaakte tijdens mijn eerste jaar op de Mulo in Amersfoort. Ik moest een keer nablijven vanwege een of andere ondeugendheid. De wiskundeleraar zette me in klas 4 waar hij les gaf aan de zogenaamde B- klas. Ik keek naar het bord waarop een tekening van een driehoek stond met daarin alle zwaartelijnen, bissectrices en middelloodlijnren. Die namen kende ik toen totaal niet en tijdens de les duizelde het mij en ik dacht: “Wiskunde leer ik nooit”.
Toen ik later in de vierde klas zat en examen deed, had ik mijn hoogste cijfer juist voor de vakken meetkunde en algebra. Met het doorlopen van de voorafgaande leerjaren had ik het vak waarvan ik dacht, dat leer ik nooit onder de knie gekregen..
Hetzelfde geldt voor allen die van de studie van de Bijbel werk maken en ik hoop dat velen die dit stukje lezen dat zullen doen. Zij kunnen misschien wel eens moedeloos worden als ze anderen door de Bijbel zien ‘heenfietsen’ met een gemak waarvan ze versteld staan. Ze vergeten dan dat het deze mensen ook niet is komen aanwaaien, maar dat daar jaren van scholing aan vooraf zijn gegaan. Ter voorkoming van misverstand merk ik er even bij op dat bijbelstudie niet enkel een zaak is van het verstand en het inprenten van bijbelgegevens maar dat daar noodzakelijk bijhoort het verwerken van de bijbelse gegeven in het hart.. Jonge ‘bijbelstudent’ volhouden dus met bijbellezen en daarmee met ‘groeien in het woord van God’.