Snel zoeken:
Geestelijk vreemdgaan

Inleiding

A.
Betekenis van de vier vrouwen in De Openbaring te weten:

Izebel van Thyatire
> voorbeeld van geestelijk vreemd gaan > Openb. 2:20

De vrouw bekleed met de zon
> de oosprong van de Jodenhaat > Openb. 12:1-18

De vrouw op het beest
>De ondergang van de valse kerk > Openb. 17, 18

De vrouw van het Lam
> Echte christenen hebben de toekomst > Openb. 21, 22

B. Vreemd gaan: het houden met een ander dan de eigen huwelijkspartner.
geestelijk vreemd gaan > het houden met iemand anders dan God en Jezus Christus.
Illust. IsraŽl:
begin > bruidsliefde > Jer. 2:2, 3
eerste massale ontrouw > trouwbreuk bij Peor
> Num. 31:16
> raad van Bileam>(1) afgodenoffers
eten en hoereren> Openb. 2:14
later verbinding met volken > Ezech. 16:26, 28, 29
Egypte, AssyriŽ, Babylon

Voorbeeld van Hosea.
> werken van Izebel > noemt zich profetes > Openb. 2:19-25
> leert hoereren en afgodenoffers te eten (450
profeten van Bašl, 400 van Asjera)
doodt profeten van de Heer > 1 Kon. 18:4
hoererijen, tovenarijen
Zelfde kwaad... maar.... Bileam van buiten af, Izebel van binnen uit

C. Openb. 2 gaat niet over IsraŽl, maar over de kerk of Gemeente
profetische kerkgeschiedenis:
Efeze: eerste liefde verlaten-na-apostolische tijd
Smyrna: tijd van de christenvervolgingen
Pergamus: vroeg-katholicisme > kerk <> wereldlijke machten
Thyatire: middeleeuwen tot nu toe <> heidendom
hoererij met de wereldse machten vreemdgaan v.d. kerk Tegenwoordige tijd:
letterlijk > zedeloosheid neemt toe
geestelijk > heidense, afgodische, oosterse elementen in christendom
vertrouwen op wereldse macht. Knielen voor wetenschap.

D. Herstel: letterlijk in huwelijk, zo ook t.o.v. God > persoonlijk als ook als gemeente. Zie Jer. 3:12, 13; 31:18; Hosea 2:6