Snel zoeken:
39 Broeder blikketrommel

In Amersfoort trad br. Strikling op als voorzanger. In een vroeger e-mailtje is dat al ter sprake gekomen. Onze voorzanger had een kruidenierszaak en de bestellingen bezorgde hij met een fiets die voorop een grote bagagedrager had. Op die drager bevestigde hij dan een grote blikken trommel met de bestelde boodschappen. Vandaar dat hij de bijnaam Broeder Blikketrommel kreeg. Hij kwam oorspronkelijk uit Friesland als ik me goed herinner was dat uit de buurt van Luinjeberd.
Van Friezen wordt gezegd dat ze stijfkoppig en eigenwijs zijn, maar zo'n algemene kwalificatie gaat in de regel voor geen enkele bevolkingsgroep in zijn geheel op. Friezen hebben wel een eigen mening en ze zijn recht toe, recht aan. Maar br. Strikling behoorde helaas tot die groep Friezen die voor bovengenoemde kwalificatie gezorgd hebben. Hij was namelijk stijfkoppig en eigenwijs.
In Amersfoort werd indertijd een wekelijkse bijbelbespreking bij de broeders aan huis gehouden. Dat ging per toerbeurt. Ik heb dat als jongen ook nog meegemaakt. Vaak gaf onze broeder Blikketrommel als eerste zijn mening kenbaar over het bijbelgedeelte dat besproken zou worden. Nu was hij niet direct een leraar en vaak moest hij gecorrigeerd worden. Mijn oom of mijn vader probeerden dan voorzichtig een juistere weergave te geven. Het gevolg was dat onze broeder daarna de lippen voor de rest van de bespreking stijf op elkaar klemde. Dat duurde totdat de bespreking afgelopen was en men zich klaarmaakte voor vertrek. Op dat moment deed Strikling zijn mond weer open en verkondigde: 'de uitleg die ik gegeven heb is de juiste' . De anderen lieten hem dan maar zijn mening, maar het slot van zo'n samenzijn was dan niet zo prettig.
Erger was dat een dergelijke optreden van hem ook wel in de samenkomst plaatsvond. Op een keer had een neef van mij gesproken en toen die ging zitten stond Strikling op en begon met de uitspraak: 'Wat de vorige spreker gezegd heeft, klopt helemaal niet', waarna hij zijn eigen verklaring van het schriftgedeelte liet volgen. Men zal hem wel op het ongeestelijke van zijn optreden gewezen hebben, maar verheffend was zo'n dienst natuurlijk niet.
Gelukkig zijn er van onze broeder ook positieve dingen te vertellen en daarmee houden we ons in een paar volgende mailtjes bezig