Snel zoeken:
Ego´sme contra liefde

Ego´sme contra liefde
Iemand heeft de begrippen ego´sme en liefde eens als volgt gekarakteriseerd. Ego´sme heeft alleen een inlaatklep, ze zoekt altijd een limiet op en kent heen uitlaatklep. Liefde daarentegen heeft een uitlaatklep en is vrij onverschillig ten opzichte van wat er inkomt en zoekt niet de begrenzing van liefdebetoon. Liefde verloochent zichzelf.
De persoon die deze karakterisering geeft, dacht daarbij kennelijk aan daden en niet aan het spreken van woorden.
Niet gek om deze karakterisering eens te overdenken en na te gaan of we ons laten leiden door ego´sme of door liefde.