Snel zoeken:
Het beste dat je geven kunt

Het beste dat je geven kunt
Een zuster bracht eens de volgende waardevolle gedachte naar voren:
- het beste dat je je vijand kunt geven is vergeving;
- het beste dat je een tegenstander kunt geven is verdraagzaamheid;
- het beste dat je je vriend kunt geven is je hart;
- het beste dat je je kind kunt geven is een goed voorbeeld;
- het beste dat je je vader kunt geven is achting;
- het beste dat je je moeder kunt geven is een gedrag waardoor ze trots
op je is;
- het beste dat je jezelf kunt geven is zelfrespect;
- het beste dat je alle mensen kunt geven is weldadigheid.

Daar zit wel wat in om over na te denken!