Snel zoeken:
Dienst op zichzel is een beloning

Te mogen dienen is een beloning

De waarheid van de uitdrukking die boven dit artikeltje staat dringt misschien niet direct door, maar ze is wel waardevol. Van Napoleon wordt verteld dat hij zijn soldaten na een beroemde veldslag een eenvoudige medaille gaf met daarop de tekst “Ik was er” met daarbij de naam van het slagveld. Die medaille kon je niet van de veteranen kopen. Ze wilden deze kleine herinnering aan hun deel in de campagne van de grote strijder voor geen geld kwijt. Het feit dat ze hem op het slagveld dienstbaar hadden mogen zijn was hun meer dan alles waard.

Als we een soldaat van God zijn geweest in de goede strijd van het geloof en dat onder de leiding van Jezus dan is dat op zichzelf een voldoende beloning voor iemand die verlost is door Hem. Horatius, een Romeins dichter uit het begin van onze jaartelling heeft zoiets gezegd als dat hij door zijn werk een monument had opgericht dat langer zou blijven bestaan dan een koperen standbeeld.

Laat ons goede soldaten van de Heer zijn!