Snel zoeken:
c Leven na de dood

Drie aspecten van dood zijn, van gescheiden zijn:

1e Dood in uw overtredingen en zonden Ef. 2:1. Dat is geestelijk dood.
Voorbeeld 15: Verloren zoon. Was gescheiden van de vader, geen geestelijke relatie. Toepassen op wereldling? Kan, maar dat zijn de kleinzonen van de verloren zoon. Er is leven na de geestelijke dood Door ontmoeting met de Heer. Heb je die niet gehad, dan ben je misschien wel christelijk, maar dan christe-lijk.

2e Dood door sterven. Dochtertje van Jairus; Jongeling van NaÔn, Lazarus. Dit de lichamelijke of fysieke dood. Voor de gelovige is dat 'in Christus ontslapen'. D.w.z. Niet bij Christus uitslapen, maar naar Christus toe 'slapen'. Er is leven na de dood..... Luk. 16; Luk. 23; Fil. 1:23. Een bewuste zijnstoestand.

3e Dood door eeuwig oordeel. De eeuwige dood, de tweede dood, de poel des vuurs, de hel. Er is GEEN leven na de tweede dood. Gelovigen maken 1e en 2e aspect mee, maar niet het derde > Openb. 2:10, 11; 20:6.

Met het oog op deze drie aspecten Christus vertrouwen.

1e Vertrouwen in je (geestelijk) leven: verg. 1 Kon. 5:20; Jer. 17:7 gezegend. In strijd verg. Ef. 6; Ps. 13:6; Ps. 27:3; 56:12. in moeilijkheden Ps. 37:5 > Werp uw weg op de Heer. Hij zal het maken; In bekommernis Ps. 55:23 > Werp die op de Heer. Hij zal voor u zorgen Ps. 115:9-11 IsraŽl, Ašron.... Hij is hun hulp en hun schild. Niet vertrouwen op Ps. 49:7 niet op rijkdom Spr. 3:5 niet op je verstand Dan. 3:28 uit verdrukking Spr. 28:26 niet op je hart Fil. 1:14; 2:24 levensweg Jer. 7:4 niet op bedrieglijke woorden: des Heren tempel.... Jer. 7:4; Jer. 17:5 niet op een mens.

Christus voorbeeld Matt. 27:43; Paulus in dienst: 2 Kor. 3:4.

2e Vertrouwen met het oog op de dood: Fil. 1:23.

3e Vertrouwen op eeuwig leven Joh. 10:28.