Snel zoeken:
Communisme contra christendom

Communisme contra christendom

Iemand heeft het verschil tussen communisme en christendom eens als volgt getypeerd: het communisme zegt: wat van jou is, is van mij; het christendom zegt: wat van mij is, is van jou. Het verschil is hemelsbreed.
Maar de uitspraak vraagt toch om een correctie. Het christendom behoort te zeggen: wat jou schijnt toe te behoren, is niet van jou en wat mij schijnt toe te behoren is niet van mij. Alles wat jij bezit is van God en alles wat ik bezit is van God en ik moet mijn bezit gebruiken zoals God het wil.

Dat is wel een principieel andere benadering en we hebben als christenen daar rekening mee te houden.