Snel zoeken:
021 De sluiting van de deur zit aan de binnenkant

Openbaringen 3:20
De sluiting van de deur zit aan de binnenkant

Iemand zei eens tegen een evangelist: “Ik heb u ergens horen spreken en wat u toen zei werd door God gebruikt als middel tot mijn bekering.” De evangelist vroeg hem daarop wat hij dan gezegd had. De man antwoordde : “U zei de sluiting van de deur zit aan de binnenkant. Ik dacht altijd dat God een hard persoon was en dat we iets moesten presteren om Hem tevreden te stellen. Het was een totaal nieuwe gedachte voor me dat Christus erop wachtte dat ik mijn hart voor Hem zou open doen”.
Deze gedachte heb ik vaak gebruikt in evangelietoespraken waarbij ik een toepassing maakte op Op 3:20 waar we van Christus lezen dat Hij zegt:”Zie Ik sta aan de deur en ik klop; als iemand mijn stem hoort en de deur open doet zal Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem houden en hij met Mij”.
Dikwijls schuift men de verantwoordelijkheid voor zijn bekering naar God toe, maar wij zijn verantwoordelijk naar het evangelie te luisteren en ons hart voor Christus te openen. De man die ik hierboven aan het woord liet vergat trouwens niet Gods kant van de zaak te belichten, want hij zei dat God het woord van de evangelist gebruikt had tot zijn bekering. Beide kanten dus heel mooi belicht.