Snel zoeken:
Michel Angelo en kleinigheden

Michel Angelo en kleinigheden.

Van Michel Angelo wordt verteld dat hij eens in zijn atelier aan een vriend een beeld liet zien dat nog niet af was. Toen de vriend een tijd later de grote beeldhouwer en schilder opnieuw bezocht was hij verbaasd dat er zo weinig vooruitgang te zien was wat de afwerking van het beeld betreft. Michel Angelo wees hem op een ledemaat dat hij van een ronding had voorzien, vervolgens vertelde hij hoe hij diverse oneffenheden had weggewerkt en zo meer. “ Maar”, zei zijn bezoeker, “dat zijn toch maar kleinigheden”. “Ja”, antwoordde de beeldhouwer, “maar kleinigheden betekenen volkomenheid en dat is beslist geen kleinigheid”.

Wij kunnen ook wel eens wat schamper doen over kleinigheden, maar al die kleinigheden betekenen heel wat. Een kaartje gestuurd aan een zieke, een telefoontje met iemand die eenzaam is, kunnen in het koninkrijk van God heel veel betekenen en ze kunnen een geloofsgemeenschap meehelpen op de weg naar meer ‘volkomenheid’.