Snel zoeken:
Vertrouw op God en doe je plicht

Vertrouw op God en doe je plicht

Haverlock was indertijd een generaal die dienst deed in India, toen nog Brits Indië geheten. Een zekere Dean Stanley vroeg aan de vrouw van de generaal hoe hij zich gedroeg te midden van de verschrikkelijke conflicten daar. Ze antwoordde: “Dat weet ik niet, maar ik weet wel dat hij vertrouwt op God en zijn plicht doet”. Dat is een mooi en voldoende getuigenis! Mocht zoiets ook van ons, van mij gezegd kunnen worden!
In het Fries hebben ze een gezegde dat luidt: ‘Doch dien plicht en lit de lju rabje’. Dat betekent zoveel als:’doe je plicht en laat de mensen maar kletsen’. Dat is geen onverstandige raad, maar ik vind wat de vrouw van Haverlock zei toch mooier. U ook?