Snel zoeken:
023 Water...vlak bij de hand

Jesaja 55:1
Water......vlak bij de hand

In mijn Engelse ‘bronboekje’ kwam ik een oud, bekend verhaal tegen. Bekend bij ouderen maar waarschijnlijk niet bij de jeugd. Het loopt als volgt: de bemanning van een schip dat al lange tijd op zee was had gebrek aan water. Ze voeren in de uitmonding van de Amazone, maar hadden dat niet in de gaten, want die monding is ontzaglijk breed. Toen ze een ander schip zagen seinden ze : “Water! We sterven van de dorst”. Ze waren stomverbaasd toen als antwoord terugkwam:”Haal het omhoog !. Haal het omhoog ! Je zit op een rivier. Het water is om je heen.”
De dorstige bemanning had niet anders te doen dan emmers over boord te gooien en ze vol water op te hijsen.

De les is als volgt: In deze wereld zijn heel wat ontredderde mensen die geen doel meer in het leven zien. Ze hebben dorst naar vrede, naar zekerheid, een doel in het leven, naar vergeving van zonden. Ze doen alle moeite om rust te krijgen voor hun geweten en hebben niet in de gaten dat die rust vlak bij de hand is. Jezus Christus heeft gezegd: “ Kom tot mij allen die vermoeid en belast bent en Ik zal je rust geven. Jezus Christus is gestorven op het kruis en wilde onze zonden dragen en door het geloof in Hem krijgen we rust voor ons hart. Die rust hoeven we niet ver weg te halen, ze is vlak bij de hand. Geen gezwoeg, geen geestelijke hoogstandjes proberen, geen extreme sektes volgen, nee eenvoudig onze schuld aan God belijden en geloven dat Jezus Christus voor ons gestorven i s op het kruis en dat er nu stromen van levend water te krijgen zijn voor niets. Gooi je emmer maar uit en put van dat levende water!. De profeet Jesaja heeft namens God dit gezegd:”O, alle dorstigen, komt tot de wateren, en jullie die geen geld hebben, komt koop en eet: ja komt, koop zonder prijs wijn en melk. Waarom weeg je geld af voor wat geen brood is, en je vermogen voor wat niet verzadigen kan”. Wijn spreekt van vreugde en melk van voeding.
Helaas zijn er velen die geen dorst hebben naar het eeuwig heil, maar menen dat ze voldoening kunnen vinden in brasserijen, sexverslaving, chatten op internet, of in sport en hobby. Maar daarin vind je geen vrede. Vrede is alleen te krijgen bij Jezus Christus. Neem Hem aan als je Heiland en dien Hem als je Heer!