Snel zoeken:
008 De wereldgodsdiensten geïllustreerd

,b>Confucianisme, Boeddhisme, Islam, Christendom

Er zijn heel wat boeken geschreven om bovenstaande wereldgodsdiensten toe te lichten, maar een Chinese christen lichtte ze toe met een illustratie. Er was een man’, zo zei hij die in een diepe kuil gevallen was, waar hij nooit op eigen kracht uit kon komen. Liggend op de modderige bodem kon hij alleen maar klagen en om hulp roepen.
Toen kwam Confucius voorbij. Hij boog zich voorzichtig over de rand van de kuil en zei: ‘Arme kerel, ik heb medelijden met je. Waarom was je zo dom om in deze kuil te vallen? Laat me je een goede raad geven: als je er ooit uitkomt, pas dan op dat je er niet weer in valt.’. ‘Maar ik kan er niet uitkomen zei de ongelukkige man.’ Volgens de Chinees is dat confucianisme.
Vervolgens kwam een Boeddhistische priester voorbij en zei:’Arme vent. Ik lijd echt met je mee als ik je daar zie in je ongelukkige omstandigheden. Ik denk dat als je tweederde van de put naar boven kunt komen ik je dan mijn hand kan toereiken en je uit de put kan trekken’ Maar de man was totaal niet in staat om een eindje omhoog te komen. ‘Dat is boeddhisme’ zei onze Chinese christen.
Daarop beschreef hij het christendom en zei, dat Christus voorbij kwam. Toen hij het klagen van de man in de put hoorde, liet Hij zich in de put zakken. Hij pakte de man op en tilde hem uit de puit en zette zijn voeten op een rots. Hij liet hem stevig lopen en gaf een lied in zijn mond en zei:”Ga heen en zondig niet meer”. ‘Dat is christendom. zo besloot’ de Chinees zijn illustratie.

Ditzelfde heb ik afgebeeld gezien op een traktaatje. Dat bevatte echter niet drie voorstellingen, maar vier. Na de afbeelding met Boeddha, was er een derde waarin Mohammed bij de put kwam en zei. ‘Mijn beste man, hier is niets tegen te doen, het is de wil van Allah dat je in deze put gevallen bent. Onderwerp je aan Hem, aksepteer mij als Zijn profeet en wacht af of Allah naar zijn wil je uit de put zal laten halen.

Uiteraard doet deze illustratie wat te kort aan wat de diverse godsdiensten leren, maar het wezen van de diverse godsdiensten wordt er wel goed mee aangegeven. De kerntekst van het christendom kun je wel Johannes 3 vers 16 noemen en die tekst luidt: “Want zo lief heeft God de wereld gehad , dat Hij zijn enige Zoon gegeven heeft , opdat ieder die die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft”’ Twee andere kernteksten zijn deze
“ Hij (Jezus Christus) die geen zonde gedaan heeft .......die Zelf onze
zonden in zijn lichaam heeft gedragen op het hout, opdat wij voor de
zonden afgestorven , voor de gerechtigheid leven zouden “ (1 Petrus
2:21- 24)
en
“ Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden , de
Rechtvaardige voor de onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou
brengen” (1 Petrus 3:18).

Zo diep wilde Jezus Christus gaan, dat hij afdaalde tot ons en onze zonden wilde dragen om ons uit de kuil van de zonde te tillen en met God te verzoenen. Dat vraagt echter om erkenning van onze zonden en geloof in Hem als onze Redder en Heer.