Snel zoeken:
Een zacht antwoord op vinnige vragen

Een zacht antwoord op vinnige vragen

Een zendeling op Jamaica vroeg eens aan een jongetje wat de betekenis was van Mt 5:5 met de woorden:”Wie zijn de zachtmoedigen?”. Het jongetje antwoordde:”Dat zijn zij die zachte antwoorden geven op vinnige vragen”. Niet gek geantwoord, of niet soms? Dat jongetje kende zeer waarschijnlijk niet de tekst uit Sp 15:1 “Een zacht antwoord keert de grimmigheid af”, maar zijn antwoord stemde daar wel mee overeen.
Indertijd kwam ik een verhaaltje tegen waarin naar voren kwam dat een vader die tekst aan tafel las en zijn zoontje vroeg:”Pa, wat is een grimme geit”. Dat jochie kende het woord grimmigheid niet en had niet goed geluisterd. Nu is hem dat niet helemaal kwalijk te nemen, want grimmigheid is een ouderwets woord. Persoonlijk heeft dit tekst me altijd wel aangesproken hoewel ik er niet altijd in overeenstemming mee gehandeld heb. Ik heb ook naar een voorbeeld gezocht in de BIjbel waarin naar voren kwam dat iemand ernaar handelde en ik vond het in de geschiedenis van Gideon die de onterechte boosheid van de mannen van Efraïm bezwoer door hen te prijzen voor wat zij gedaan hadfden aan de Midianieten (Ri 8:1-3). Een goed voorbeeld om na te volgern, vind ik.