Snel zoeken:
Belangrijke beginselen

,b>De vier beginselen van generaal Gordon

De vier beginselen van generaal Gordon waren, zoals hijzelf getuigde, de volgende:
1 volkomen zelfverloochening;
2 waken voor zelfoverschatting;
3 je niet laten leiden door lof of afkeuring van de wereld;
4 in alle dingen de wil van God doen.
Deze principes hield hij niet alleen met woorden hoog, maar hij handelde er ook naar in het leven van elke dag.
Mooi voorbeeld om na te volgen.

Ga Hb 11:4 er eens op na
Een zekere J.R.O. - waar deze initialen de afkorting van zijn vermeldt mijn ‘bronboekje niet’ , maar hij gaf aan dat we in Hb 11:4 de volgende vijf belangrijke zaken vinden geformuleerd:
a de aard van goedheid,
b de bron ervan,
c het overwicht dat het geeft,
d de goedkeuring van God erover en
e de eeuwigheidswaarde ervan.
Ga dat eens na!