Snel zoeken:
200 Vergaderingskwesties

In de loop van de jaren hebben zich in de vergaderingen in Nederland en daarbuiten kwesties voorgedaan en dat zowel landelijk als plaatselijk. Het kennis nemen daarvan is op zichzelf genomen niet verheffend, maar het is wel nuttig omdat we van de fouten van het verleden heel wat kunnen leren. Anderzijds zien we dat God in zijn genade soms wijsheid heeft gegeven om op goede wijze te reageren op de zaken die zich voordeden. Met het oog op deze beide aspecten heb ik vertrouwen gehad om de diverse problemen die zich hebben voorgedaan (en nog voordoen) te behandelen.
We beginnen met de landelijke problemen. Van harte wens ik de lezers wijsheid toe om zich een oordeel te vormen over wat er heeft plaastsdgevonden en nog plaatsvindt en daar goede lessen uit te trekken.