Snel zoeken:
Beoordeling T.B Joshua

Wat te zeggen over T.B. Joshua

Naar aanleiding van allerlei publicaties betreffende T.B. Joshua zijn mij de volgende twee vragen gesteld:

1) of ik iets wil zeggen over het onderwerp "of bepaalde tekenen en wonderen nu nog (moeten) gebeuren"?
2) of er genuanceerde kritiek bestaat betreffende T.B Joshua en de zijnen vanuit een groep van de 'leidende broeders' van de vergaderingen?

Hier is mijn reactie:
1. Ik heb een recensie geschreven op het boek “Geneest de zieken” van WJO die is verschenen op mijn website. Daarbij ben ik ingegaan op het probleem in vraag 1 bedoeld. De vraagsteller wil ik graag naar mijn website >www.jaapfijnvandraat. nl< rubriek recensies verwijzen.
2. Over Joshua is “uit ons midden” weinig of geen genuanceerde kritiek verschenen. Ik wil daar in de punten 3 tot en met 11 iets over te berde brengen maar stel als inleiding dat ik niet graag iets schrijf over personen en verschijnselen, ik houd me lieve bezig met wat personen leren want dan heb je een stevige basis in de Schrift om erop in te gaan in positieve en/of negatieve zin. Maar goed hier volgt dan toch mijn beoordeling.
3, Joshua staat erop als profeet beschouwd te worden. Nu staat er van Samuël in 1 Sm 3: 20:”En geheel Israël van Dan tot Berseba kwam tot de erkenning, dat aan Samuël door de HERE het ambt van profeet was toevertrouwd. Een dergelijke erkenning moet de Heer bewerken door iemands optreden en moet voor het “volk des Heren” maatgevend zijn.
4. Van een algemene erkenning van Joshua is (althans tot nu toe ) geen sprake. Er is kritiek op zijn persoon en dat niet alleen van a-charismatische , maar ook van charismatische kant. We mogen deze kritiek dus niet zomaar aan vooringenomenheid toeschrijven.
5. Nu wordt door aanhangers van Joshua veel kritiek als laster van de hand gewezen, maar is die laster ook aangetoond? Ik denk aan het volgende: In een krantenartikel werd geschreven dat een voormalig medewerker van Joshua hem beschuldigde van het willen opbouwen van een occulte sekte. Nu gaat het me niet om deze beschuldiging, maar om het volgende: Toen Joshua dit werd voorgehouden ontkende hij dat de genoemde persoon een medewerker van hem was geweest. Hij zei de man niet eens te kennen. Daarop werden er foto’s getoond waar deze man samen met Joshua op het podium stond. De vraag is nu of men heeft onderzocht of dit een mogelijke nep-foto was . Er moeten toch ook genoeg mensen zijn die kunnen getuigen of de betreffende [persoon ooit samen met Joshua is opgetreden. Heeft men dit nagegaan?? Zorgvuldigheid is m.i. wel gewenst.
6. Uit eigen ervaring weet ik dat mogelijke kritiek heel gemakkelijk wordt weggewuifd. Ik vroeg een aanhanger of het waar was dat er heidense gebruiken op te merken vielen. Hij ontkende dat niet en bevestigde het ook niet maar zei;”Wat wil je.... die mensen komen nog maar kort uit het heidendom”. Dat trof mij en ik dacht erover na In Efeze brachten de mensen die toverkunsten hadden bedreven, hun boeken bijeen en verbranden ze in het bijzijn van allen (Hd 19:19). De tekst geeft als het ware aan dat ze dit direct bij hun bekering of kort daarna deden. De reactie van bedoelde aanhanger vind ik vreemd.
7. Sterker spreekt nog het volgende: iemand die heel enthousiast uit Nigeria was teruggekomen, vertelde me dat er een soort altaar was en als je daarbij bad werd je gebed versterkt of iets dergelijks. Dat spreekt volgens mij van magie en kan zelfs tot een soort afgoderij leiden. Met zoiets moet je net zo radicaal afrekenen als Mozes met de koperen slang deed toen er afgoderij mee gepleegd werd.
8. Voorstanders wijzen er vrij sterk op dat dingen wel eens anders kunnen gebeuren dan dat wij gewend zijn of zoals je dat in het boek Handelingen vindt. Daarin hebben ze in zover gelijk dat Handelingen geen voorschrift geeft, maar beschrijving bevat van wat er gebeurde. Voor andere situaties moeten we dus openstaan. Maar toch staan de beschrijvingen in Handelingen er niet voor niets en als zaken plaatsvinden zoals braken en zelfs urineren dan is dat maar niet een wat ander gebruik maar een a-morele zaak!
9. Bij genezing van zieken moeten we onderscheid maken tussen genezing op grond van gebed en genezing d.m.v. de gave van gezondmaking. Of Joshua die beide goed onderscheidt en ook in de praktijk scheidt, weet ik niet, maar ten aanzien van beide staat vast dat er in de Bijbel radicale genezing plaatsvond. Nooit hoefden patiënten nog eens voor een tweede behandeling terug te komen. Bij Joshua en andere genezers is dat wel het geval.
10. Er zijn gevallen bekend waarbij een persoon genezen werd verklaard, wat in de media breed uitgesponnen werd en waarbij na vrij korte tijd dezelfde ziekte bij deze man weer de kop opstak. Voor de betreffende persoon is dat natuurlijk uiterst teleurstellend, maar als verschijnsel klopt zoiets niet met dat wat we in de Bijbel lezen over de genezingen die in Gods kracht door Jezus Christus en de apostelen tot stand kwamen.
11. Velen hebben evenals ik de uitzending voor de T.V. gezien betreffende het optreden van Joshua. Bij mij kwam dat heel vreemd over en kon ik me moeilijk voorstellen dat de Heer of de apostelen op deze wijze optraden.

Er zou nog veel meer te zeggen zijn, maar het bovenstaande acht ik voldoende om iedereen aan te raden voorzichtig te zijn met het bezoeken van Joshua en zijn genezingsdiensten.
Ondertussen is van mijn hand een verhandeling op mijn website verschenen onder de titel “Is er iemand ziek bij jullie”. waarin uitvoerig de kwestie van ziekte en genezing behandeld is.