Snel zoeken:
004 Uit de geschiedenis van de Jongenskampen

De jongenskampen

Met deze kampen die nu (anno 2006) nog steeds gehouden worden op de Oase in Doetinchem, is br. H. Wilts begonnen en zij hebben onder Gods hand gediend om vele jongens tot bekering en geloof in de Heer Jezus te brengen. Daarom volgt hier een overzicht van dit werk in de rubriek 'evangelisatie'.

Ontstaan
Volgens een mededeling in “Uit het Woord der Waarheid: jrg. 15 blz 164 zijn de jongenskampen begonnen in 1931 met een kamp in de buurt van Winterswijk. Br. H.W. Wilts (1904-1994) was daarbij een leidinggevende figuur.
Of er in 1932 ook een kamp gehouden is, is mij niet bekend , maar in 1933 is dat wel gebeurd en wel .in Huppel bij Winterswijk. Br. Johan Baksteen(1915-1979 ), later getrouwd met Thea Serné (en in Alphen daarom schertsend “Jozef van arme Thea” genoemd) heeft van dit kamp een serie foto’ s gemaakt die hij betrekkelijk kort voor zijn dood geschonken heeft aan br. Jaap G. Fijnvandraat te Leeuwarden die ze bij zijn fotoverzameling van de kampen heeft gevoegd. Of de kampen in de daarop volgende jaren regelmatig gehouden zijn, is de vraag, maar als dat zo is, zijn ze door de oorlog (1940-1945) onderbroken.

Na de oorlog
Na de oorlog worden er in 1946 (in jrg 15 vanUWdW abusievelijk 1947 vermeld) twee kampen gepland en wel van 3-10 aug. voor de leeftijd vanaf 10 jaar en van 10-17 aug voor de leeftijd 15-ca 18 jaar ( zie UWde W blz. 167 en 194). Br. Wilts deelt mee dat hij de beschikking heeft gekregen over twee legertenten waarin de jongens ondergebracht kunnen worden. Deze kampen waren gepland op Johnny’s land, op het landgoed van Zr. Roosegaarde-Bisschop, maar zijn w.s. gehouden in Lunteren
Een vaste plek voor de kampen was er toen nog niet. Die kwam er pas in 1971 toen de fam. Maat aan de Stadsheidelaan in Doetinchem (achter de Slangenburg) hun boerderij plus terrein voor een vriendschappelijke prijs aan de Jongenskampen verkocht. Om dit mogelijk te maken werd de “Stichting voor Jeugd en Recreatie” opgericht.

Het volgende overzicht dat alleen bedoeld is voor insiders illustreert de “verhuizingen”
1946 > Scherpenberg bij Lunteren zie UWdW jrg. 1 blz 167,194;
1947 > De Kooiberg in Ugchelen zie ,, ,, jrg. 2 ,, 180
1948 > De Kooiberg ,, ,, zie ,, ,, jrg 3 ,, 142
1949 > Johnnie’s land ,, ,, zie ,, ,, jrg. 4 ,, 161
1950 > Peppelenburg Ede zie ,, ,, jrg. 5 ,, 147
ander terrein wegens ziekte van zr. Roosegaarde-Bisschop
1951 > Johnies land zie ,, ,, jrg. 6 ,, 169
1952 > ,, ,, zie ,, ,, jrg. 7 ,, 208 +
omslag april
1953 > Hummelo, boerderij Huinink zie ,, ,, jrg. 8 ,, 167
1954 > ,, ,, zie ,, ,, jrg. 9 ,, 178
1955 > ,, ,, zie ,, ,, jrg.10 ,, 187
1956 > ,, ,, zie ,, ,, jrg.11 ,, 182
1957 > ,, ,, zie ,, ,, jrg.12 ,, omslag mei
1958 > ,, ,, zie ,, ,, jrg.13  ,, 169
1959 > ,, ,, zie ,, ,, jrg.14 ,, 160
1960 > ,, ,, zie ,, ,, jrg.15 ,, 165
1961 > ,, ,, zie ,, ,, jrg.16 ,, omslag
maart,april
1962 > ,, ,, Beekbergen zie ,, ,, jrg.17 ,, 138
opgave bij Jan Grul
1963 > De Kuil in Beekbergen zie ,, ,, jrg.18 ,, 148
1964 > ,, ,, ,, ,, ,, zie ,, ,,
1965 > Bij fam Maat Slangenburg zie ,, ,, jrg. 20 ,, omslag mrt
1966 > ,, ,, ,,, ,, ,,    zie ,,
1967 > ,, ,, ,,, ,, ,, zie ,, ,, jrg. 22 ,, omslag fbr.
opgave bij B. Ottens
1968 > ,, ,, ,,, ,, ,, zie ,, ,, jrg. 23 ,, omslag fbr.
1969 > ,, ,, ,,, ,, ,, zie ,, ,,
1970 > ,, ,, ,,, ,, ,, zie ,, ,,
1971 > ,, ,, ,,, ,, ,, zie ,, ,, Boerderij + terrein
werden door fam.
Maat aan de
Jongenskampen
verkocht
1972 > Op terrein aan de Stadsheidelaan
1973 en volgende jaren tot nu toe (2006) op ditzelfde terrein


Uitbreiding van het aantal kampen
In 1947 groeide het aantal kampen uit tot drie omdat er een speciaal bijbelstudiekamp bijkwam voor de leeftijd 18 jaar en ouder, in 1951 ging men over op 4 kampen, waarvan er twee in dezelfde week werden gehouden. Dit ging zo door tot 1954. In het volgend jaar verviel het bijbelstudiekamp en werd er een kamp voor 16 jaar en ouder gecreëerd.
Toen het terrein ons eigendom werd, werden er op twee plaatsen voorzieningen voor een compleet kamp ingericht, dat breidde zich uit tot drie en later zelfs tot vier kampen. De voorzieningen (slaaptenten, eettenten, wasgelegenheden en wc’s vergden natuurlijk een forse investering, maar daar is steeds in voorzien.

De opbouw van de kampen
In het begin werden de twee tenten op zaterdag naar het terrein gebracht en opgericht. Van oude deuren werd een keuken gefabriceerd, bij een boom werd een latrine gegraven (“de jubelboom’” geheten), er werd een diep gat gedolven van ca 2m diep dat als w.c. dienst moest doen. Het werd afgeschermd met looftakken en kreeg de naam van “loofhut”. Een balk die over de kuil was gelegd diende als zetel en een wat hoger en naar voren aangebrachte balk diende als houvast. Voor kleine kampeerders was het een hele kunst om op die balk plaats te nemen en.... te blijven zitten...een enkele keer lukte dat laatste niet....Op een kachel die met hout (dat nog verzameld moest worden) werd gestookt werd het eten bereid. Als het vochtig weer was duurde het wel een tijd voordat de maaltijd kon worden opgediend. We mogen wel bewondering hebben voor de kokkies (waaronder in het begin Zr. Wilts bijgestaan door enkele van haar dochters) die zo de maaltijden moesten klaarmaken. De kampeerders die vroeg kwamen “mochten” meehelpen met de diverse werkzaamheden. Wonder boven wonder kwam alles redelijk op tijd klaar en konden de jongens het bed opmaken op stro dat los in de tenten was verspreid. Later kwamen er strozakken die men (soms)zelf moest vullen. Van stalen bedden (zoals nu) was in jaren nog geen sprake en van een keuken evemin. De eerste vooruitgang was dat er een gasfornuis werd aangeschaft en gasflessen hun intrede deden.
Het was in het begin erg, ja heel erg primitief, maar het was tenminste kamperen!!

Bijbelstudiekam weer ingesteld
In later jaren werd er weer een bijbelstudiekamp ingericht, ook verhuisden de meisjeskampen naar Doetinchem. Ook werd het terrein buiten de kampweken gebruikt om groepen die van de accomodatiegebruik wilden maken te herbergen. Zo werd en wordt het terrein uiterst funktioneel gebruikt.
Velen kunnen van de zegen getuigen die ze via het kampwek hebben ontvangen. Onze trouwe God en Vader past daarvoor dank alsook voor het feit dat dit werk nog steeds kan doorgaan.