Snel zoeken:
Tot slot een goed advies

Een advies voor iedereen

Op de laatste bladzijde van mijn eerste Engelse ‘bronboekje staat het volgende rijmpje dat ik vrij vertaald hier weergeef:

Als u een taak hebt te doen zo gering als het poetsen van een schoen doe die dan.
Als u iets hebt te zeggen, waar een ander eer mee in kan leggen zeg dat dan.
Als u God om iets kunt loven als een zegen vanaf hier boven loof God dan.
Als u iets kunt geven dat nuttig is voor andermans leven geef het dan.
Als u een licht kunt ontsteken, waarvoor u net als Gideon uw aarden kruik moet breken breek die dan
Als u een schuld hebt te betalen, laat de zon er dan niet over dalen betaal dan
Als u smart ontmoet , terwijl u het goede doet aanvaard dat dan
Als God u licht wil geven hoe u als christen hebt te leven leef het dan.
Als het leven makkelijk is of zwaar, er is voor elk een boodschap helder en klaar luister daar dan naar