Snel zoeken:
b Korte schema's voor drukke werkers Info

Korte Bijbelschema’s info

Vanaf nr ZZZ 001 volgen in de rubriek schema’s een aantal korte schema’s die in meerderheid bewerkingen zijn van overzichtjes die ik aantrof in een Engels boekje getiteld “Bible Themes for Busy Workers” ( Bijbelse onderwerpen voor drukke werkers) opgesteld door Chas. Inglis.
De lezer kan deze schema’s naar eigen bevinding uitwerken en voor een toespraak gebruiken of in een toespraak inlassen. Hopelijk zijn ze dienstig voor de geestelijke opbouw van medechristenen. JGF.