Snel zoeken:
a Jezus Christus, de Mens

Zie de Mens

De bovenstaande woorden sprak Pilatus uit met de hoop dat het volk zijn aanklacht tegen Jezus zou intrekken, maar de opzet van de landvoogd faalde. De Schrift zegt het volgende van deze Mens Jezus Christus:
“Hij was veracht en van mensen verlaten een man van
smarten en vertrouwd met ziekte” Js 53:3
Hij was de verworpen Mens:“Niet Hem maar Barrabas” Jh 18:40
Hij was de gekruisigde Mens:”hebt u door de hand van
wettelozen aan het kruis gehecht” Hd 2:23
God heeft Hem bevestigd:”een man door God aan u
bevestigd door krachten....” Hd 2:22
Hij was de onschuldige Mens: “Ik vind geen schuld
in deze mens” Lk 23:4
Hij was de rechtvaardige Mens:”Werkelijk, deze mens
was rechtvaardig” Lk 23:47
Hij was een man door God opgewekt:”Hem heeft
God opgewekt’ Hd 2:24
Hij is de komende Mens:”De Zoon des Mensen staat te
komen in de heerlijkheid...” Mt 16:27