Snel zoeken:
b De gevolgen van geloven

De gevolgen van geloven

Het nu volgende schemaatje geeft de geweldige gevolgen aan die met het geloof verbonden zijn:

1 Volgens Jh 3:16 schenkt het nu al eeuwig leven
Let erop dat dat geldt voor een ieder die gelooft.
2 Volgens Jh 6:35 hebben zij die geloven nooit meer geestelijke dorst of
honger
Let erop dat de Heer dit zegt tegen de Samaritaanse vrouw (Jh 4)
3 Volgens Rm 15:13 wordt ons toegezegd blijdschap en vrede
Let erop dat dit verbonden is met overvloedige hoop
4 Volgens 1 Pt 1:8 wordt ons ook toegezegd vreugde
Let erop dat deze vreugde onuitsprekelijk en verheerlijkt is
5 Volgens Hd 13:39 wordt ons gegeven rechtvaardiging
Let erop dat deze rechtvaardiging niet berust op wetsbetrachting
en dat dit al geldt van Abraham (Zie Rm 4:2,3)