Snel zoeken:
a David prijst God

David prijst God (Ps 138:1-3)

In Psalm 138 beschrijft David dat hij God wil prijzen/loven. Hij doet dat ook in andere Psalmen, maar in deze Psalm geeft hij daarbij aan:
1 Zijn beslissing om God te prijzen ‘Ik zal u loven” Ps 138:1
2 Het voorwerp van zijn lofprijzing “U’ Ps 138:1
3 Hoe hij God prijst “met heel mijn hart Ps 138:1
4 In welk gezelschap hij God prijst “in dat van de goden” Ps 138:1
daaronder zullen we de oversten van het volk
hebben te verstaan (zie Ex 22:28; Jh 10:34,35)
5 Waar hij God (in gedachten) looft “naar uw heilige tempel” Ps 138:2
6 Waarom hij God looft “om Zijn goedertierenheid”
“om Zijn trouw”
“om zijn toezeggingen”
“om Zijn beantwoording” Ps 138:3