Snel zoeken:
a Zeven volmaakte dingen in de hemel

Openbaringen 22
Zeven geweldige, volmaakte dingen in de hemelse toestand

1 er is geen vervloeking meer. De vloek van de zondeval en elke vloek is opgeheven Op 22:3
2 de troon van God en van het Lam staat er. Er zal een rechtvaardige regering zijn Op 22:3
3 zijn slaven zullen Hem dienen. Volmaakte dienst zonder zelfzucht Op 22:3
4 zijn aangezicht zal gezien worden. We zullen het Lam zien zoals Hij is Op 22:4
5 zijn naam op het voorhoofd. Volmaakte eigendom, volmaakte kennis Op 22:4
6 geen lamplicht of zonlicht meer nodig. De Heer zal over hen lichten Op 22:5
7 regeren tot in alle eeuwigheid. Wat een glorie!! Op 22:5