Snel zoeken:
b De Meester en zijn volgelingen

Mattheüs 10:1
De Meester en zijn volgelingen (Mt 10)

Wat de Meester deed

1. Hij riep ze “ Hij riep zijn twaalf discipelen” Mt 10:1
2. Hij gaf ze macht “Gaf hun macht over de onreine geesten”
en om elke ziekte en elke kwaal te genezen” Mt 10:1
3. Hij gaf hen de volgende bevelen
a. tot wie ze moesten gaan... ” tot de verloren schapen van het huis
Israëls” Mt 10:6
b. wat ze hadden te prediken “ het koninkrijk der hemelen is nabij
gekomen” Mt 10:7
c. wat ze niet moesten doen... ” geen geld e.d. meenemen” Mt 10:9,10
d. doe onderzoek.................. ” onderzoek wie daarin waard is” Mt 10:11-13
e. veroordeel de onwaardigen “schudt het stof van uw voeten” Mt 10:14
4. Hij waarschuwde hen “Pas op voor mensen” Mt 10:17
5. Hij gaf henraad Wees niet bezorgd over wat te
zeggen” Mt 10:19,20
6. Hij verzekerde hen “De haren van uw hoofd zijn alle
geteld” Mt 10:30

Een geweldig schema om in een toespraak op onze toestand toe te passen