Snel zoeken:
b Eigendom van Jezus Christus

Eigendom van Christus
Op verschillende wijzen zijn gelovigen het eigendom van Christus

1. We zijn dat omdat we - net als alle andere mensen - door Hem
geschapen zijn Jh 1::3
Dat is geen bijzonder maar een algemeen eigendom

2. We zijn dat op een bijzondere wijze doordat Hij ons uitverkoren heeft Ef
1:4
Daardoor zijn we een heilig en onberispelijk eigendom

3. We zijn door God gekocht met Zijn bloed en aan Hem gegeven Hd
20:28
In 1 Ko 6:20 en 7:23 staat dat we voor een prijs gekocht zijn, de prijs van
zijn leven

4. We zijn kinderen van God geworden door wedergeboorte Jh 1:12,13
en behoren op die grond ook de Heer Jezus toe

5. We zijn als zonen geadopteerd. We hebben de geest van zoonschap
ontvangen Rm 8:15
Dat houdt ‘volwassenheid in. Je leest nooit fa. Jansen en kinderen,
maar fa Jansen en zonen

6. We zijn zijn eigendom voor altijd. “Ik geef hen het eeuwige leven” Jh
10:28

Dit geeft reden genoeg om ons veilig te weten en ons te verblijden.