Snel zoeken:
b De zeven kruiswoorden

Wat de zeven kruiswoorden bevatten

Er is het gebed van de Heer: “Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen” Lk 23:34;
Dan is er de belofte “Vandaag zult u met Mij in het paradijs zijn” Lk 23:43;
Er is de zorg van de Heiland “Vrouw, zie uw zoon...”Zoon.....Zie uw moeder” Jh 19:27;
Zijn positiewordt uitgedrukt in de woorden “Waarom hebt gij Mij verlaten” Mt 27:46;
Zijn lichamelijk lijden blijkt uit de woorden “Ik heb dorst” Jh 19:28
De volmaaktheid van zijn werk komt naar voren in de woorden: “ Het is volbracht” Jh 19:20
Zijn overgaveblijkt uit de woorden “Vader in Uw handen beveel Ik mijn geest” Lk 23:46

Bij elk van deze kruiswoorden zouden we een uitgebreide overdenking kunnen plaatsen.
Ik geef hier een beknopte:
- zijn wij vergevensgezind ook naar hen toe die ons smaden of zelfs
vervolgen?;
- bouwen wij onvoorwaardelijk op de beloften van de Heer?;
- hebben we zorg voor onze na-bestaanden?;
- beseffen we dat God Zijn Zoon verliet omdat Hij onze zonden droeg en
tot zonde werd gemaakt?;
- denken we eraan dat we als navolgers van de Heer ook lichamelijk
lijden kunnen ondergaan?;
- kunnen wij aan het eind van ons leven stellen dat we onze taak volbracht
hebben?;
- en kunnen we onze toekomst dan in zijn hand overgeven?.