Snel zoeken:
b Judas de verrader

Judas wie was hij?

Er zijn theologen die Judas gunstiger willen afschilderen dan zoals hij werkelijk was.
De bijbelgedeelten die in ongunstige zin over hem spreken worden dan omgebogen zodat hij als een vrij sympathiek persoon wordt voorgesteld. Hij zou teleurgesteld zijn in zijn verwachting van Jezus Christus en daarom de daden gedaan hebben die hij deed.
Het is daarom goed om de Schrift te laten spreken in wat ze van deze persoon zegt.
In mijn Engelse bronboekje vond ik een opsomming die ik als volgt bijgewerkt heb:
1. Hij was een verrader. In Lk 6:16 wordt hij met deze woorden aangeduid:
“Judas Iskariot die de verrader is geworden.
In diverse schriftplaatsen wordt van hem getuigd: dat hij Christus
‘overgeleverd heeft”
In Mt 26:16 wordt het zo gezegd:
“Hij zocht een gelegenheid om Hem over te leveren”.
2. Hij was in de macht van satan. Lk 22:3 beschrijft het zo:
“ Satan voer in Judas”
Daar was Judas natuurlijk zelf bij. Hij was er mee verantwoordelijk
voor. Hij gaf satan als het ware de ruimte in zijn hart.
3. Hij was oneerlijk. Hij was een dief. Jh 12:6 zegt dat onomwonden:
“Dit zei hij....omdat hij een dief was”.
4. Hij had niet een gereinigd hart. De Heer zei (Jh 13:11)
“En u bent rein, maar niet allen, Want Hij wist wie Hem verraden zou”.
5. Hij was schijnheilig want hij verraadde zijn Meester met een kus (Mt
26:48) en dat terwijl hij de wonderen van Jezus Christus had gezien en
zijn prediking had gehoord. Hij was in niets achtergesteld bij de andere
elf discipelen.
6 Hij was een gewaarschuwd man, want ook hij had de woorden
gehoord:
“maar wee die mens door wie de Zoon des Mensen wordt
overgeleverd. Het zou goed voor hem zijn , als die mens niet geboren
was”(Mt 14:21). Maar ondanks die waarschuwing staat er:
”hij ging terstond naar buiten. En het was nacht” (Jh 13:30).
7 Hij kreeg weliswaar berouw, maar dat was meer spijt dan een omkeer
in zijn hart. Hij beleed zijn schuld niet, maar pleegde zelfmoord ((Mt
27:5). Jodas is niet gestruikeld om weer op te staan, zoals Petrus, nee,
hij is afgevallen en ging naar zijn eigen plaats (Hd 1:25).

Judas deugde niet wat zijn karakter en wat zijn daden betreft. Een waarschuwend voorbeeld!!