Snel zoeken:
52 Bettex en Saks

Bovenstaande twee namen zullen jongeren totaal niets zeggen, daarom een kleine toelichting. Bettex was een Zwitserse geleerde die als professor gevestigd was in Berlijn.
Saks was eveneens een Zwitser. Hij vestigde zich in Nederland en is dienstbaar geweest in de 'vergaderingen' en dat met veel zegen.
Bettex ken ik door zijn boeken. Ik denk dat ik al zijn boeken bezit, natuurlijk van elk een exemplaar. Voor die verzameling zoek ik altijd nog een belanghebbende, maar dat terzijde.
Saks is me bekend door de verhalen van mijn vader en door wat br. H. Moll over hem te boek gesteld heeft een serie merkwaardigheden en anekdotes.
Een van de verhalen betreft het feit dat br. Saks eens besloot zijn landgenoot in Berlijn op te zoeken. We schrijven dan eerste kwartaal 1900. Saks ging ook inderdaad en kwam zeer enthousiast terug. Hij vertelde aan mijn vader dat Bettex bij het afscheid zeer indringend zei: 'Meneer Saks, ik hoop dat in het duizendjarig rijk uw en mijn villa naast elkaar zullen staan!'.