Snel zoeken:
b Het bezoek aan Bethanië

Het bezoek van de Heiland aan Bethanië

Zijn komst
- Hoewel later dan verwacht, kwam Jezus aan te Bethanië nadat Hij het
bericht gehoord had dat Lazarus ziek was(Ja 11:3,28);
- Hij kwam om leven te brengen: “Lazarus kom naar buiten” (Ja 11:43);
- Hij kwam om vrijheid te brengen: “Maak hem los en laat hem heengaan”
(Jh 11:44);
- Hij wekte op tot geloof: “Geloof je dat?”(Ja 11:27);
- Hij kwam om te troosten:” Je broer zal opstaan” (Ja 11:23)

Zijn oproep aan Maria
- het was een goddelijk roepen;”De Meester is daar en Hij roept je” Ja
11:28);
- het was een persoonlijke oproep:”Hij roept je” (Ja 11:28);
- de roep had effect:”Zij stond snel op en ging naar Hem toe” (Ja 11:29)

Het betoon van zijn macht
We lezen driemaal dat Jezus een dode opwekt te weten
- het dochtertje van Jaïrus. Dat gebeurde in de kamer waar ze was
gestorven (Mk 5:41,32);
- de jongeling van Naïn. Dat gebeurde toen men hem naar het graf bracht
(Lk 7:11-17)
- bij Lazarus gebeurde het toen deze al vier dagen dood was en zijn
lichaam tot ontbinding was overgegaan. (Ja 11:39).

Wat een openbaring van Goddelijke macht!!