Snel zoeken:
53 Onderwaterwerkende broeder

Duiken en onderwaterverkenning is een hobby die steeds meer in de belangstelling komt te staan. Met moderne hulpmiddelen kan men geruime tijd onder water blijven en een zoektocht naar wrakken van schepen wordt door heel wat professionele duikers uitgevoerd.
Maar wist u dat er een 'werkende' broeder was die zich ook aan het duiken waagde? Tenminste als we het gebed van broeder A als waarheidsgetrouw zouden opvatten. Hij bad namelijk in de bidstond voor 'de broeder die onder de schepen werkt' en of God diens werk zegenen wilde.
Je kunt dan moeilijk nog ernstig amen zeggen op dat gebed al begrijp je uiteraard de bedoeling wel en sta je daar ook wel achter. Nu kun je die broeder wel op de bewoordingen van zijn gebed aanspreken maar dat kan een beetje pijnlijk overkomen. Er is dan wel tact voor zo'n correctie nodig.
Broeder B wist echter een andere oplossing. Op een van de volgende bidstonden nam hij bij wijze van spreken het gebed van A over maar bad hij voor de broeder die onder de schepelingen werkt..
Dit werkte want A bad voortaan op dezelfde manier voor de betreffende werker voor de Heer. Je kunt je natuurlijk afvragen of br. B wel een gebed mocht gebruiken om zijn medebroeder te corrigeren. Een persoonlijk gesprekje was toch wel beter geweest !!