Snel zoeken:
454b jrg 143, xx-2000 Op stap door het eerste boek van SamuŽl 00 Info

1-SamuŽl 
Info

Boven de nu volgende artikelen is in de Bode meestal de volgende opmerking gemaakt die voor alle artikelen geldt:
In een reeks van op zichzelf staande artikelen willen we een aantal
onderwerpen behandelen die we tegenkomen in het eerste boek van
SamuŽl

We nemen die opmerking niet iedere keer in de weergave van deze artikelenreeks over, maar plaatsen die als leidraad ťťn maal in deze Info.
Helaas is bij de plaatsing van de artikelen in de Bode niet altijd de volgorde van de verzen in 1 SamuŽl gevolgd. Er is een zekere onregelmatigheid ingeslopen. In de weergave op de website heb ik die volgorde wel gehandhaafd. De onregelmatigheid van plaatsing komt nog wel uit in de vermelding van de maanden van het nummer van de Bode waarin de artikelen zijn geplaatst. Dit is echter geen onoverkomelijk bezwaar.

Daarnaast zijn er artikelen in deze reeks geschreven, die niet in de Bode zijn opgenomen. Ik neem die wel op in de reeks 'Op stap in het eerste boek van SamuŽl

Van harte hoop en bid ik dat deze reeks artikelen voor de lezers tot zegen mag zijn. Dat geldt trouwens ook van alle documenten die op de website zijn geplaatst.

Met hartelijke groeten, J.G. Fijnvandraat.