Snel zoeken:
460 jrg 145, 03-2002 Op stap door het eerste boek van Samuël 05 (1:8)

1-Samuël 1:8
DE MAN...... EEN ONBEGRIJPEND WEZEN
1Sm 1:8

Elkana, je snapt er niks van
“Hanna, waarom ween je en waarom eet je niet? Waarom
ben je zo verdrietig gestemd? Ben ik je niet meer waard dan
tien zonen?” (voetnoot : 1Sm1:8; verg. Ru4:15).


Met die woorden geeft deze man aan, de gevoelens van zijn vrouw niet te peilen. Natuurlijk wist hij best waarom Hanna huilde en het eten liet staan. Dat was omdat ze geen kinderen had en omdat de andere vrouw van Elkana haar daarmee pestte. Dat alles verwondde Hanna heel diep. Elkana weet dat wel, maar hij beseft niet wat het gemis van kinderen voor Hanna betekende.

Een beetje gepikeerd, Elkana?
Het lijkt er wel op dat Elkana een beetje gepikeerd is door de houding van Hanna of zich wat miskend voelt: Hanna is meer bezig met het niet hebben van kind, dat een vrouw meer moeder voor haar kinderen dan vrouw voor haar man is. Dan kan een man zich miskend gaan voelen en kunnen er ernstige spanningen tussen man en vrouw ontstaan.
In dit geval is er geen reden te veronderstellen dat Hanna haar man verwaarloosde en Elkana had meer moeten beseffen wat het gemis aan kinderen voor Hanna betekende. En hij had dan zijn meevoelen met Hanna moeten laten blijken. Hij kon het gemis van een kind niet opheffen en kon zeker niet de plaats innemen van tien zonen, maar hij had haar gemis met haar moeten dragen.

Een les voor mannen en....vrouwen
In dit vers zit een les verscholen voor alle mannen, en dat niet aleen met het oog op hun eigen vrouw maar met het oog op de vrouw in het algemeen. Wij mannen zijn soms zo egocentrisch en benaderen zaken theoretisch in plaats van gevoelsmatig. Nu lopen vrouwen het gevaar zaken alleen te beoordelen vanuit hun gevoelsleven, maar sommige mannen snappen er niks van.
Wat goed dat God naast de man een vrouw geschapen heeft als ‘een hulp’. Samen kunnen mannen en vrouwen het wel aan als....ze van elkaar willen leren.