Snel zoeken:
59 Br. F. heeft het ook gezegdÖ

De volgende geschiedenis laat zien dat je voorzichtig moet zijn met algemeen gestelde vragen. Ik ben daarmee zelf in de fout gegaan en vertel daarom als waarschuwing het volgende voorval.
In een bepaalde vergadering waren er ernstige moeilijkheden die voor verdeeldheid onder de broeders en zusters zorgden Een broeder X werd door een echtpaar ervan beschuldigd in een gesprek met hen lasterlijke dingen gezegd te hebben over broeder Y. Over de beoordeling van deze zaak was men het in de vergadering niet eens.
In die situatie vroeg een broeder mij wat er met een lasteraar moest gebeuren. Ik gaf daarop een theoretisch juist antwoord (maar dat had ik niet moeten doen zoals zal blijken) dat zo iemand vermaand moest worden. Daarop vroeg de broeder: 'en als hij de lastering niet wil belijden?' Ik antwoordde dat men hem dan nog sterker moest vermanen en terecht wijzen. Onze broeder ging door met te vragen wat er moest gebeuren als dat allemaal niet hielp. Ik antwoordde dat er dan niets overbleef om hem als een boze weg te doen.
Op de eerstvolgende broedervergadering werd er over dit geval gesproken en over de vraag wat er met de betreffende 'lasteraar' moest gebeuren. De meesten huiverden om de betreffende persoon als een lasteraar te beschouwen en hem 'uit te sluiten'. Degene die mij de vraag gesteld had stond in de gespannen sfeer op en zei: 'Maar broeder Fijnvandraat zegt ook dat hij uitgesloten moet worden'.
Terecht werd ik door de broeders gevraagd om op een volgende broedervergadering aanwezig te zijn en eens te vertellen hoe dat precies zat.
Ik vertelde wat mij gevraagd was en dat ik niet gezegd had dat br. X om wie het ging uitgesloten moest worden, maar dat dit moest gebeuren met iemand die zijn lastering handhaafde.
Dit voorval leerde mij om nooit een theoretisch antwoord op een vraag te geven die een bepaalde achtergrond heeft. Ik had de betreffende broeder moeten vragen waarom hij mij zijn vraag stelde en met hem moeten spreken over de achtergrond ervan.
Behoorlijk wat later werd door het betreffende echtpaar de beschuldiging van laster van br. X teruggenomen !! Ondertussen was X wel in een kwaad daglicht gesteld en de toestand in de vergadering op scherp gezet.
Zo kan het dus gaan 'onder broeders' en zo zou men een scheuring in een plaatselijke vergadering kunnen krijgen.

L:aten we dus voorzichtig zijn met 'theoretische' vragen en 'theoretische ' antwoorden. Informeer naar de achtergrond en onderzoek die goed!