Snel zoeken:
b Rechtvaardiging vijf aspecten

Romeinen 
Rechtvaardiging in diverse opzichten

1 De betekenis
Rechtvaardiging is een juridische term en betekent dat God mij onschuldig verklaart. Hij rechtvaardigt mij van welke aanklacht (van satan) dan ook (R,m 4:5,6; 8:31-33);

2 De noodzaak van rechtvaardiging is gelegen in het feit:
dat we goddeloos zijn Rm 5: 6
dat we krachteloos zijn Rm 5: 6
dat we zondaars zijn Rm 5: 8
dat we vijanden zijn Rm 5:10

3 De wijze van de rechtvaardiging
wie rechtvaardigt?> God Rm 8:34 en op
welke grondslag?> de dood van Christus > zijn bloedstorting + zijn
opwekking Rm 3:24-26; 5:9; 4:25
waardoor gedreven?> de genade van God Rm 3:24
wat is voor ons het middel?(subjectief) > het geloof Rm 3:25,28; 5:1
wat is het praktisch bewijs?> de werken van het geloof Jk 2:24

4 De volledigheid
gerechtvaardigd van ‘alle dingen’ Hd 13:39
gerechtvaardigd ‘om niet’ Rm 3:24

5
geen veroordeling Rm 8:33,34; Jh 5:24
vrede met God Rm 5:1
gelukzaligheid Ps 32:2
erfgenaam geworden Tt 3:7
eigen roem uitgesloten Rm 3:27,28
verheerlijking nu en straks Rm 8:30