Snel zoeken:
b Kaïn, een portret

Genesis 4
Een portret van Kaïn

Zijn voorrechten
- Hij had ouders die God dienden, zij het niet volmaakt Gn2:21-23 en 4:2
- God liet hem niet links liggen, maar sprak met hem en waarschuwde
hem Gn4:6,7 zie ook 9-15

Zijn ‘weg’
- Was een weg van zelf rechtvaardiging Gn3:3-5
(Hij had niets geleerd van de les die zijn ouders kregen en
bracht een onbloedig offer > denk aan Hb11:4 > het offer van Abel
Hb11:4
was in zichzelf een beter offer)
- Was een weg van jaloezie en haat 1Jh3:11,12
- Was een weg van bloedschuld en onverschilligheid Gn 4:8,9

Zijn straf
- Zijn wanhoop > misdaad te groot om de straf te dragen Gn4:11,12>13
- Zijn weg voerde van de Heer af Gn4:16
- Zijn hoogmoed > sticht een stad en noemde die naar zijn zoon Gn4 :17;
vgl. Ps49:12,13
- Zijn oordeel . Wee hen die de weg van Kaïn volgen Jd:11