Snel zoeken:
b Jh 10 wat zegt ons dat

Johannes 10:1
Het gaat in Jh 10 om:
01 de stal van de schapen daarmee wordt op Israël gedoeld vs 1
02 de deur van de schaapsstal de manier waarop herders in de stal
komen deze moet beantwoorden aan Gods woord vs 1
03 de dief en de rover zij beantwoorden niet aan Gods normen voor
leiders van het volk. Ze werpen zichzelf op als leiders
het is hen om hun voordeel te doen vs 1b, 8, 10
de huurling vlucht vs 12
de wolf rooft en verstrooit vs 12
04 de herder hij komt op de wijze die God wil vs 2, 12,13
Christus is de goede herder Jh 10:11,14 > Ps 22
Christus is de grote herder Hb 13:21 > Ps 23
Christus is de overste herder 1Pt 5:4 > Ps 24
05 de deurwachter Johannes de Doper die Hem introduceerde vs 3
en Hem doopt. De Heer voegde Zich daardoor
bij de schapen, die zich bekeerden
06 zijn (eigen) schapen zij uit het Joodse volk die Hem aannamen vs 3
zij die zijn stem kennen
07 uitgedreven uit de Joodse stal vs 4
08 de vreemde valse leiders, dieven, huurlingen vs 5
09 de deur van de schapen niet de deur van de stal om binnen te gaan,
maar de deur om uit de stal te gaan. en ergens
anders binnen te gaan > in de kudde van de Heer vs 7-9
Behouden worden > redding > leven hebben vs 9
Ingaan en uitgaan > vrijheid genieten
Weide vinden > voedsel vinden
10 kennen geeft relatie aan, geen bloot weten vs 14
leven afleggen niet door anderen afgenomen vs 15,17,vgl 1Jh 3:16
11 andere schapen de schapen die niet tot de Joodse stal behoren
de bekeerlingen uit de volken vs 16
12 één kudde, één herder de christelijke kudde, de Gemeente. vs 16
het is één kudde omdat ze één herder toebehoren
13 leven afleggen, leven nemen is een gebod van de Vader vs 18

Er komt heel wat ter sprake om over na te denken!