Snel zoeken:
a Kruis in de Galatenbrief

Het kruis in de brief aan de Galaten
Ik ben met Christus gekruisigd.........................................................Gal. 2:20
Christus wordt als gekruisigd gepredikt.........................................Gal. 3:1
Wij hebben het vlees (met de hartstochten) gekruisigd..............Gal. 5:24
Gelovigen mogen (alleen) roemen in het kruis.............................Gal. 6:14
De wereld moeten we zien als voor ons gekruisigd.....................Gal. 6:14
Wij moeten ons als gekruisigd voor de wereld beschouwen.....Gal. 6:14