Snel zoeken:
a Zevenvoudig gebed Ps 119

Zevenvoudig gebed om levendmaking in Psalm 119
Maak mij levend naar uw woord (vs. 25)
Maak mij levend door uw wegen (vs. 37)
Maak mij levend door uw gerechtuigheid (vs. 40)
Maak mij levend naar uw goedertierenheid (vs. 88)
Maak mij levend naar uw recht (vs.149)
Maak mij levend naar uw verordeningen (vs. 156)
Maak mij levend naar uw goedertierenheid `(vs. 159)