Snel zoeken:
c In Liefde > Efezebrief

In liefde
De uitdrukking ‘in liefde’ is kenmerkend voor de brief aan de Efeziërs. De ene keer wordt er mee gedoeld op de liefde van God die in Christus is geopenbaard, de andere keer op diezelfde liefde, maar nu werkzaam in ons. Het is immers de liefde van God die in onze harten is uitgestort door de Heilige Geest (Rom. 5:5).
-We zijn uitverkoren om voor God onberispelijk te zijn in (de) liefde (1:4)
-God wenst dat we geworteld en gegrond zijn in (de) liefde (3:17)
-Onze opdracht is elkaar te verdragen in liefde (4:2)
-en dat we de waarheid vasthouden in liefde (4:15)
-en gezamelijk de opbouw van het lichaam bewerken in liefde (4:16)
-en dat we wandelen in liefde (5:2).