Snel zoeken:
a Gods trouw in Ps 89

Gods trouw in Ps. 89
Mogen wij met onze mond verkondigen (vs. 2)
Wordt door God in de hemel bevestigd (vs. 3)
Wordt in de gemeente der heiligen geloofd (vs. 6)
Is rondom Hem (vs. 9)
Was met David (vs. 25)
Verloochend God (t.o.v.David) niet (vs. 34)