Snel zoeken:
a De ganse dag

De ganse dag
is mijn mond vervuld van uw luister (Ps. 71: 8)
vertel ik van uw heil (Ps. 71:15)
gewaag ik van uw gerechtigheid (Ps. 71:23)