Snel zoeken:
a Hoe heerlijk, groot, goed .... is....

Hoe heerlijk, groot, goed....
-heerlijk is uw naam op de ganse aarde (Ps. 8:1,2)
-groot is het goed, dat Gij hebt weggelegd voor wie
u vrezen (Ps. 31: 20)
-kostelijk is uw goedertierenheid (Ps. 36: 7)
-lieflijk zijn uw woningen, o HERE der heerscharen (Ps. 84: 2)
-aangenaam zijn uw redenen voor mijn verhemelte (Ps. 119:103)
-goed en liefelijk is het als broeders ook tezamen
wonen (Ps. 133: 1)
-kostelijk zijn mij uw gedachten o God,
-hoe overweldigend is haar getal (Ps. 139: 17)