Snel zoeken:
c Lezing - Lukas 21: 05-38

Lukas 21:5
Lezing 1 vs. 5, 6
De Joodse tempel zou ten onder gaan > voor Joden onacceptabel. Kan dat ook met de kerk gebeuren? Voor veel christenen eveneens.

Inleiding De rede over de laatste dingen Let op verschillen en parallelen tussen: Matt. 24: 1-44 Luk. 21:5-38. Gebouwen van tempel. Mooie stenen, wijgeschenken. Geen steen op de andere.
Drie vragen:
Wanneer deze dingen?
Wat is teken v. komst teken van deze dingen?
voleinding v d.eeuw?
Nadruk meer op 'einde'. Lot Jeruzalem nu en straks gruwel der verwoesting Jeruzalem omsingeld. Grote verdrukking vertrapt tot tijden der volken vol zijn terstond na verdrukking: teken Z.d.M. zien Z.d.M. komen > vijgeboom - bomen.

Joodse tempel ten onder
Door Jezus voorzegd... voor volk onacceptabel. Niets nieuws zie Prediking van Micha - Micha 3:12; Jer. 26:18 Tempelprediking in de poort - Jer. 7:1-15;19:11. Tempelprediking in de voorhof - Jer. 26:6, 11.

Zie reactie Joden op het woord van de Heer Jezus - Joh. 2:19; Matt. 26:61. Zie beschuldiging tegen Stefanus - Hand. 6:13.

Kerk ten onder?
Nee en ja. Nee.... zie Matt. 16:17, 18. Ja........... zie Openb. 2 en 3.

Illustratie: Hand. 27:44 Het schip vergaat, de opvarenden zijn behouden.