Snel zoeken:
421 jrg 140, 01-1997 Geloof en goud

GELOOF EN GOUD

In de Bijbel wordt geloof wel vergeleken met goud. De volgende overeenkomsten kunnen daarbij opgemerkt worden.

Kostbaar
Goud is een kostbaar metaal. In de Schrift wordt met nadruk de plaatsen vermeld waar goud te vinden is. Zo lezen we in Gen. 2:11: ‘Het gehele land Havila, waar het goud is; en het goud van dat land is goed’. Ofir was ook een vindplaats van goud (Jb 22:24; 28:16; Ps45:10). Verschillende malen wordt vermeld dat er goud vandaan gehaald werd (1Kn9:28; 10:11; 22:49). Ofir wordt in Gn10:29 samen genoemd met Havila als zoon van Joktan. Zij zullen hun namen aan hun woongebied gegeven hebben en die hebben dan in een goudrijke streek gelegen. Vermeldenswaard is nog dat er ook gesproken wordt van het goud van Scheba (Ps72:14). Als in 1Pt1:7 staat dat de beproefdheid van ons geloof veel kostbaarder is dan die van goud, dan volgt daaruit dat het geloof zelf ook kostbaar is. En de ‘vindplaatsen’ ervan zijn vermeldenswaard. Het is geweldig als iemand tot geloof komt en eveneens als iemands geloof blijkt uit zijn wandel.
De waarde van het goud komt ook daarin uit dat de tempel van binnen met goud bedekt was en alle voorwerpen er van goud waren of met goud overtrokken.

Onvergankelijk
Goud is een edelmetaal, d.w.z. het ‘verroest’ niet, het gaat niet te niet. Het kan wel verdonkeren, de glans kan er af gaan (Kl4:1) en dan moet het opgepoetst worden. Zo is het ook met het geloof: het is een gave van God (Ef2:8,9), die niet vergaat. Maar het moet wel ‘onderhouden’ worden. Als de glans er wat af is, moet het worden opgepoetst. En als je het niet bezit moet je het kopen (Op3:18).

Loutering
In zijn wezen wordt goud niet aangetast, maar het kan wel verontreinigd zijn of worden door bijmengsels. Dat is het als gouderts uiteraard. Het erts moet verhit worden om het goud eruit te laten lopen en het gesmolten goud moet gelouterd worden om onzuivere elementen te kunnen verwijderen Zo is het ook met ons geloof. Het kan onzuivere elementen bevatten die verwijderd moeten worden. Daartoe worden we door God beproefd. Zoals we al zagen, spreekt 1Pt1:7 over dit beproeven of louteren. Het doel is dat we tot lof en heerlijkheid en eer zullen zijn bij de openbaring van Jezus Christus.

Sieraad
Veel sieraden werden van goud gemaakt (vgl. Ex32:2; 2Sm1:24) en als zodanig werd goud zeer op prijs gesteld. Ons geloof is ook een sieraad. In de geloofswandel komt de schoonheid ervan uit. Hoe waardevol goud is, blijkt o.a. uit de uitspraak van de psalmdichter dat hij Gods geboden meer liefheeft dan goud (Ps119:127). Natuurlijk blijkt er nog meer uit hoe waardevol die geboden zijn.

Waardevol
Met goud kun je in deze wereld heel wat beginnen. Je kunt je er zaken, diensten, genoegens, enz. mee verschaffen. Als geschenk is het dan ook waardevol (zie Mt2:11). Het geloof geeft ons de mogelijkheid op geestelijk terrein belangrijke dingen te verwerven.

Schaars
Goud is een betrekkelijk schaars artikel. Je vindt het niet bij iedereen (vgl. Js13:12). Zo is het ook met het geloof. Aangaande de toekomst heeft de Here Jezus zelfs dit woord gesproken: ‘Als de Zoon des Mensen komt, zal Hij het geloof vinden op aarde?’ (Lk18:8).

Laat ons geloof als gelouterd goud mogen zijn.